wlasciwosc terytorialna

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcina Wyciślika, do prowadzenia spraw na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

W tym celu we wniosku egzekucyjnym należy umieścić oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika.

 

Rewirem komorniczym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcina Wyciślika jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, który obejmuje:

 

miasta:
Gliwice, Knurów i Pyskowice

 

gminy:

 

Gierałtowice obejmujące sołectwo:

 

Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice

 

Pilchowice obejmujące sołectwo:

 

Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica

 

Rudziniec obejmujące sołectwo:

 

Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, 

Widów

 

Sośnicowice obejmujące sołectwo:

 

Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały

 

i pozostałe miejscowości:

 

Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła, Zamoście

 

Toszek obejmujące sołectwo:

 

Boguszyce, Ciochowice, Kotulin, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki

 

Wielowieś obejmujące sołectwo:

 

Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kielecka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice