Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Marcin Wyciślik
Kancelaria Komornicza nr XX w Gliwicach
ul. Chorzowska 44b (pok. 401)
44-100 Gliwice
woj. śląskie
nr telefonu: 32 702 44 32

kom: 790 350 161

adres email: gliwice.wycislik@komornik.pl

Godziny Otwarcia

Poniedziałek – Czwartek
8:00 – 16:00

Piątek
8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów

Czwartek
10:00 – 16:00

oraz w każdym innym terminie po jego wcześniejszym uzgodnieniu

Rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A.
19 1050 1214 1000 0090 3102 1612

Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii

Komornik Sądowy Marcin Wyciślik uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości APELACJI KATOWICKIEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcin Wyciślik zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu realizację tytułów wykonawczych takich jak. m.in. wyroki sądowe, nakazy zapłaty i inne. W tym celu komornik jako funkcjonariusz publiczny wyposażony został przez ustawodawcę w możliwość stosowania określonych środków przymusu. Egzekucja prowadzona jest w celu doprowadzenia do zaspokojenia roszczeń zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (m.in. opróżnienie lokalu z osób i rzeczy tzw. eksmisja, wydanie ruchomości).

Gliwice – skuteczny komornik wyegzekwuje wszystkie roszczenia

W celu wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela Komornik Sądowy w Gliwicach Marcin Wyciślik prowadzi egzekucję roszczeń pieniężnych równocześnie z różnych składników majątkowych dłużnika, w szczególności są to:

 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z wierzytelności z rachunków bankowych
 • egzekucja z innych wierzytelności
 • egzekucja z praw majątkowych
 • egzekucja z nieruchomości uproszczona
 • egzekucję z nieruchomości
 • egzekucja ze statków morskich

Szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z nieruchomości. Skuteczny Komornik Marcin Wyciślik prowadzi tego rodzaju postępowania zgodnie z właściwością miejscową okręgu Sądu Rejonowego w Gliwicach tj. miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice, gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek oraz Wielowieś.

Bardzo skuteczny komornik – Gliwice, Knurów, Pyskowice i okolice

Komornik przy Sądzie Rejonowym Gliwice odpowiednio stosuje przepisy dotyczące egzekucji z nieruchomości do egzekucji z ograniczonych praw rzeczowych takich jak: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zarówno z urządzoną jak i bez urządzonej księgi wieczystej) oraz użytkowanie wieczyste.

Komornik Sądowy Gliwice przeprowadza egzekucję z niezabudowanych nieruchomości gruntowych (działki rolne i budowlane) oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, prowadzona jest w trybie uproszczonym.

Gliwice – komornik posiadający wiedzę, umiejętności oraz specjalistyczne narzędzia

W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych postępowań Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Marcina Wyciślika korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi służących ustaleniu majątku dłużnika, takich jak m.in.:

 • CEPiK 2.0 online;
 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych online;
 • system OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej online;
 • PUE ZUS online;
 • rejestr zastawów online;
 • CEIDG online;
 • elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA;
 • konto w portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU);
 • Sprawna komunikacja z ZUS i urzędami skarbowymi odbywa się przez elektroniczną skrzynkę EPUAP.

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie uprawnionemu ochrony jego praw do momentu prawomocnego zakończenia postępowania rozpoznawczego przed sądem oraz zabezpieczenie skutecznego wykonania przyszłej egzekucji. Wykonanie zabezpieczenia odbywa się przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Dobry komornik może w skuteczny sposób m. in. dokonać zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych obowiązanego.