Licytacje nieruchomości

Przed przystąpieniem do licytacji ruchomości prowadzonych w formie elektronicznej należy zapoznać się z OGÓLNYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA SYSTEMU E-LICYTACJE znajdującymi się pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/regulamin.html

nieruchomość gruntowA – zabudowanA, położonA w miejscowości Gierałtowice, przy ul. Miarki 109. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1G/00038037/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1255/215 o powierzchni 1258 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym oraz wiatą pomiędzy obu budynkami.

OBWIESZCZENIE

nieruchomość gruntowa obejmująca działki o nr. 1271/4, 1273/4, 1275/4 położone w Chudowie oraz działki o nr. 1256/13, 1510/43 położone w Paniówkach, w tym budynek usługowy, w którym znajduje się “Oberża Czarny Koń”, dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: GL1G/00125408/9

OBWIESZCZENIE

lokal mieszkalnY nr 17 położonY w budynku przy ul. Zimorodka 5 w Gliwicach. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze: GL1G/00101832/6. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w  Nieruchomości wspólnej w wysokość 185/10000 części.
Lokal usytuowany jest na czwartym piętrze w budynku czteropiętrowym. Lokal o powierzchni 46,20 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz z przedpokoju.

OBWIESZCZENIE

  • niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Pyskowice, przy skrzyżowaniu ulic Gliwicka i Bytomska, numer działki 1357/148 o powierzchni 4388 metrów kwadratowych, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00059366/8, przeznaczona pod zabudowę usługową.
  • niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona miejscowości Pyskowice, przy skrzyżowaniu ulic Gliwicka i Bytomska, numer działki 245/149 o powierzchni 3843 metrów kwadratowych, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydziale VIII Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00089610/3, przeznaczona pod zabudowę usługową.

 

link do aukcji:

https://elicytacje.komornik.pl/item.html?id=1089

https://elicytacje.komornik.pl/item.html?id=1090

OBWIESZCZENIE

Lokal  mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Polnej 9/I w Łanach Wielkich. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1G/00067467/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.
Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokość 309/10000 części. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze (trzecia kondygnacja) w budynku trzypiętrowym, wielorodzinnym. Lokal o powierzchni 48,20 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz z przedpokoju.

OBWIESZCZENIE

Licytacje komornicze nieruchomości – Gliwice, Knurów, Pyskowice oraz pozostały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach

Komornik Sądowy Marcin Wyciślik działa przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach gdzie prowadzi egzekucje z nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste), w których toku przeprowadza licytacje zajętych nieruchomości. Licytacje nieruchomości w Gliwicach odbywają się zawsze w formie ustnej i mają miejsce w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod którego nadzorem są prowadzone.

Licytacje nieruchomości w Gliwicach poprzedzone mogą być ich oględzinami, które odbywają się nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed licytacją. W tym samym terminie udostępniany jest zainteresowanym w Kancelarii Komornika Marcina Wyciślika do wglądu operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez biegłego sądowego. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach na 3 dni przed terminem, w którym odbędzie się licytacja nieruchomości w Gliwicach.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest uiszczenie rękojmi przed jej rozpoczęciem, a szczegóły w tym zakresie znajdują się w obwieszczeniach o licytacji. Rękojmia stanowi 1/10 sumy oszacowania nieruchomości i jest zwracana licytantom, którzy nie wygrali licytacji. Sumy oszacowania, ceny wywołania, wysokość rękojmi, również znajdują się obwieszczeniu o licytacji nieruchomości w Gliwicach.

Poniżej znajdują się aktualne obwieszczenia, których tematem są licytacje komornicze nieruchomości.