Licytacje nieruchomości

Licytacje komornicze nieruchomości – Gliwice, Knurów, Pyskowice oraz pozostały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach

Komornik Sądowy Marcin Wyciślik działa przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach gdzie prowadzi egzekucje z nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste), w których toku przeprowadza licytacje zajętych nieruchomości. Licytacje nieruchomości w Gliwicach odbywają się zawsze w formie ustnej i mają miejsce w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod którego nadzorem są prowadzone.

Licytacje nieruchomości w Gliwicach poprzedzone mogą być ich oględzinami, które odbywają się nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed licytacją. W tym samym terminie udostępniany jest zainteresowanym w Kancelarii Komornika Marcina Wyciślika do wglądu operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez biegłego sądowego. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach na 3 dni przed terminem, w którym odbędzie się licytacja nieruchomości w Gliwicach.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest uiszczenie rękojmi przed jej rozpoczęciem, a szczegóły w tym zakresie znajdują się w obwieszczeniach o licytacji. Rękojmia stanowi 1/10 sumy oszacowania nieruchomości i jest zwracana licytantom, którzy nie wygrali licytacji. Sumy oszacowania, ceny wywołania, wysokość rękojmi, również znajdują się obwieszczeniu o licytacji nieruchomości w Gliwicach.

Poniżej znajdują się aktualne obwieszczenia, których tematem są licytacje komornicze nieruchomości.