Dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o egzekucję alimentów

Wzór wniosku o egzekucję świadczeń alimentacyjnych (repertorium KMP), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto oświadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s.

Wniosek o zabezpieczenie

Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (repertorium Km/GKm), spełniający wymogi kodeksu postępowania cywilnego, zawierający ponadto wzory: oświadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania majątku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c.

Wniosek o doręczenie korespondencji na zlecenie sądu

Wzór wniosku o zlecenie doręczenia korespondencji. Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik po dwóch nieudanych próbach doręczenia pisma może zostać wybrany do jego własnoręcznego doręczenia. Zasady takiego postępowania reguluje  art. 1391 kpc.

Formularz wniosku egzekucyjnego

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

urzędowy formularz Skargi na czynności komornika

Formularz skargi na czynności Komornika zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

Skuteczne doręczenie korespondencji – komornik w Gliwicach

Jeżeli muszą mieć Państwo pewność, że dana korespondencja została doręczona do odbiorcy, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. W skuteczny sposób upewnimy się, że dostawa miała miejsce, w przeciwnym wypadku pomożemy w dalszym postępowaniu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.