Dokumenty

Wniosek o wszcz臋cie post臋powania egzekucyjnego

Wz贸r wniosku o egzekucj臋 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych (repertorium Km/GKm), spe艂niaj膮cy wymogi kodeksu post臋powania cywilnego, zawieraj膮cy ponadto o艣wiadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania maj膮tku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c.

Wniosek o wszcz臋cie post臋powania egzekucyjnego o egzekucj臋 aliment贸w

Wz贸r wniosku o egzekucj臋 艣wiadcze艅 alimentacyjnych (repertorium KMP), spe艂niaj膮cy wymogi kodeksu post臋powania cywilnego, zawieraj膮cy ponadto o艣wiadczenie o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s.

Wniosek o zabezpieczenie

Wz贸r wniosku o zabezpieczenie roszcze艅 pieni臋偶nych (repertorium Km/GKm), spe艂niaj膮cy wymogi kodeksu post臋powania cywilnego, zawieraj膮cy ponadto wzory: o艣wiadczenia o wyborze Komornika w trybie art. 10 ust. 1 i 3 u.k.s. oraz zlecenia poszukiwania maj膮tku w trybie art. 801 zn. 2 k.p.c. w zw. z art. 743 搂 1 k.p.c.

Wniosek o dor臋czenie korespondencji na zlecenie s膮du

Wz贸r wniosku o zlecenie dor臋czenia korespondencji. Skuteczne dor臋czenie korespondencji – komornik po dw贸ch nieudanych pr贸bach dor臋czenia pisma mo偶e zosta膰 wybrany do jego w艂asnor臋cznego dor臋czenia. Zasady takiego post臋powania reguluje聽 art. 1391 kpc.

Formularz wniosku egzekucyjnego

Formularz wniosku o wszcz臋cie egzekucji/zabezpieczenia (repertorium Km/GKm), zgodny z rozporz膮dzeniem Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie okre艣lenia wzoru i sposobu udost臋pniania urz臋dowego formularza wniosku o wszcz臋cie egzekucji kierowanego do komornika

urz臋dowy formularz Skargi na czynno艣ci komornika

Formularz skargi na czynno艣ci Komornika zgodny z rozporz膮dzeniem Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie okre艣lenia wzoru i sposobu udost臋pniania urz臋dowego formularza skargi na czynno艣ci komornika

Skuteczne dor臋czenie korespondencji – komornik w Gliwicach

Je偶eli musza mie膰 Pa艅stwo pewno艣膰, 偶e dana korespondencja zosta艂a dor臋czona do odbiorcy, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. W skuteczny spos贸b upewnimy si臋, 偶e dostawa mia艂a miejsce, w przeciwnym wypadku pomo偶emy w dalszym post臋powaniu. Serdecznie zapraszamy do wsp贸lpracy.